Contact by mail

december 14, 2020

NetNordic skal levere og drifte justitsvæsenets landsdækkende videokonferenceløsning, Video4.

Danmarks Domstole består af 24 byretter, samt en række øvrige retter, råd og nævn med lokationer i hele Danmark samt på Færøerne og Grønland. Løsningen er en national videokonferenceløsning, der skal dække 241 lokationer på tværs af hele justitsområdet i Danmark: Danmarks Domstole, Anklagemyndigheden, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen (inkl. Færøerne, men ekskl. Grønland).