december 14, 2020

NetNordic skal levere og drifte justitsvæsenets landsdækkende videokonferenceløsning, Video4.

Danmarks Domstole består af 24 byretter, samt en række øvrige retter, råd og nævn med lokationer i hele Danmark samt på Færøerne og Grønland. Løsningen er en national videokonferenceløsning, der skal dække 241 lokationer på tværs af hele justitsområdet i Danmark: Danmarks Domstole, Anklagemyndigheden, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen (inkl. Færøerne, men ekskl. Grønland).