Microsoft Migrering og ibrugtagning

Strømlin din cloudrejse: NetNordic, din pålidelige partner til en problemfri Microsoft 365 og Azure-migrering

Vi er din migreringskammerat

NetNordic er din foretrukne partner for migration og integration. Når du overvejer at skifte til Microsoft 365 og Microsoft Azure platformene, er nøje planlægning essentiel. For at spare omkostninger og minimere risici og fejl, anbefaler vi en omfattende vurdering før igangsættelse af migrationen.

Vi sikrer projektets succes ved at tilpasse vurderingsmetoden til din organisations unikke krav, med særlig opmærksomhed på tilpassede løsninger og applikationer og deres implementering i SharePoint eller Azure.

Som en anerkendt Microsoft integrationspartner, tilbyder NetNordic support og vejledning for strategisk implementering af nye tjenester eller produkter i din organisation. Start din Microsoft cloud-rejse på den bedste måde med NetNordic.

Microsoft-Migration-2

Vurderingsfasen: Afgørende for en succesfuld
cloud-migration.

Cloud Adoption Framework-metodologi

En effektiv overgang til cloud-miljøet kræver en metodisk tilgang og præcis udførelse. Vores team er dedikeret til at støtte din migration med den anerkendte Cloud Adoption Framework-metodologi.

Vi har identificeret vurderingsfasen som et kritisk element i processen.

Denne fase involverer en grundig evaluering af omkostningerne ved arbejdsbyrden, krav til modernisering og værktøjer til implementering.

Processen inkluderer en verifikation eller justering af de antagelser, der er lavet under den indledende analyse og vurdering, samt en detaljeret gennemgang af brugsmønstre og afhængigheder for at sikre en problemfri migration af arbejdsbyrder.

Baseret på denne vurdering, foreslår vi den mest optimale strategi for din konfiguration i clouden.

Fra tenant til tenant

NetNordic specialiserer sig i Microsoft 365 Tenant-til-Tenant migrationer. Med omfattende erfaring i at assistere globale virksomheder med at overgå mellem tenants på en effektiv og sikker måde, anerkender vi planlægning som fundamentet for succes. Vores fokus på detaljeret planlægning og stringent projektledelse er afgørende for at opretholde forretningskontinuitet og sikre maksimal sikkerhed og overholdelse af compliance-krav.

Exchange i det lokale miljø til Microsoft 365

NetNordic udfører Microsoft 365 Tenant to Tenant migreringer. Vi har stor erfaring med at hjælpe globale virksomheder med at skifte mellem lejere på en hurtig, men sikker måde. Planlægning er nøglen til succes. Vores vægt på korrekt planlægning og projektledelse minimerer forretningspåvirkningen og maksimerer sikkerhed og overholdelse.

Filmigrering til skyen

Et projekt for filoverførsel koncentrerer sig om at flytte data fra én lagringsløsning til en anden. Mens IT-professionelle måske nemt forstår de tekniske forudsætninger, kan overgangen virke forvirrende og udfordrende for slutbrugerne. Hos NetNordic lægger vi særlig vægt på det kritiske, men ofte forsømte, område af effektiv forandringsledelse. Filoverførsler indebærer nye arbejdsmetoder, og vi er dedikerede til at reducere frustration og omkostninger ved at implementere passende bruger- og samarbejdsstrategier fra projektets begyndelse.

Datacenter Migration til Azure 

Det indledende skridt i en datacenter migration til Azure er at definere de forretningsmæssige mål, såsom omkostningsbesparelser eller øget fleksibilitet, og derefter udarbejde en detaljeret plan. Dette indebærer en vurdering af dine applikationer, databaser og infrastruktur. Udvikl en business case for migration og modernisering, og opstil en plan, der inkluderer prioritering af arbejdsbyrder, tidsplaner, milepæle, ressourcer og budgettering. Når disse elementer er på plads, skal du designe det arkitektoniske fundament i Azure, herunder landingszoner, sikkerhed, overvågning og netværksopsætning. NetNordic har en solid track record som en betroet rådgiver for migration, der hjælper virksomheder med at navigere i denne proces.

Fra Google Workspace til Microsoft 365

Migration fra Google Workspace til Microsoft 365 kræver en nøje kortlægning af funktioner for at sikre en gnidningsfri overgang. Denne opgave kan være udfordrende, især da brugerne skal vænne sig til nye arbejdsmetoder inden for Microsofts økosystem. NetNordic har omfattende erfaring og velafprøvede strategier for at overvinde disse udfordringer, hvilket sikrer en vellykket overgang.

Fra On-Premises SharePoint til SharePoint Online

Migration fra on-premises SharePoint til SharePoint Online handler ikke kun om at overkomme tekniske udfordringer. Det kræver også brugeruddannelse, arkivering af gamle systemer og effektiv projektstyring. NetNordic tager hånd om alle aspekter af migrationen for at sikre en problemfri overgang med minimal indvirkning på forretningen, hvilket giver kunden mulighed for at koncentrere sig om, hvordan den nye platform kan strømline forretningsprocesser og opfylde strategiske mål. NetNordic sikrer, at det tekniske arbejde udføres effektivt, samtidig med at dine applikationer og processer forbedres undervejs.

Kom i kontakt med os!

Ring til os direkte på vores telefonnummer +45 4331 4000, send os en e-mail sales.dk@netnordic.com, eller udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt! Tak!

Contact by mail