Forretningsorienteret Tilgang til
AI-Implementering og -parathed

NetNordic er dedikeret til at sikre, at din organisation er optimalt forberedt på at udnytte kunstig intelligens (AI). I en tid, hvor AI-teknologi åbner op for nye muligheder inden for effektivitet, innovation og produktivitet, er det essentielt at være forberedt og klar til at integrere disse værktøjer i din virksomhedsstruktur.

Din Foretrukne AI-Partner

Vi hos NetNordic har specialiseret os i at forberede virksomheder på AI-revolutionen. Det er kritisk at forstå vigtigheden af grundig forberedelse og readiness. Uden dette kan organisationer støde på forhindringer under implementeringen af AI-løsninger.

Ved at evaluere din organisations AI-parathed og adressere eventuelle mangler, kan du sikre en mere problemfri og succesfuld integration af AI.

NetNordic tilbyder vejledning gennem denne forberedende proces, leverer indsigt og ekspertise, og hjælper dig med at navigere i AI’s kompleksitet med tillid.

Advanced AI chatbot interface displaying seamless interaction an

AI: Muligheder og udfordringer

AI-værktøjer som Microsoft Copilot transformerer virksomheders IT-landskab ved at tilbyde hidtil usete muligheder for at strømline opgaver, automatisere processer og levere indsigt, der muliggør større præstationer med færre ressourcer. Med AI kan virksomheder forbedre beslutningstagning, optimere arbejdsprocesser og udforske nye vækstmuligheder.

Disse muligheder kommer dog med udfordringer, såsom databeskyttelse, sikkerhed, behovet for uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, og risikoen for ressourceoverflod. At håndtere disse udfordringer kræver nøje planlægning, stærke cybersikkerhedsforanstaltninger og en proaktiv tilgang til udvikling af arbejdsstyrken for at udnytte AI’s fulde potentiale i det moderne forretningsmiljø.

NetNordic er din betroede partner, der sikrer, at din organisation ikke kun er AI-klar, men også udstyret til at navigere i de muligheder og udfordringer, der følger med AI-adoption. Vi er forpligtet til at understøtte din virksomheds succes med en holistisk tilgang til teknologiintegration og -forvaltning.

Microsoft prioriterer højt beskyttelsen af personlige oplysninger og sikkerhed, og derfor er Copilot designet til at overholde strenge databeskyttelsesstandarder. Dette sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger og brugernes privatliv. Copilot anvender robuste sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering og adgangskontrol, for at beskytte data både under overførsel og når de er lagret. Overholdelse af lovgivning som GDPR og SOC 2 er en integreret del af Copilots drift, og regelmæssige sikkerhedsrevisioner og vurderinger udføres for at opretholde systemets integritet.

Microsofts engagement i gennemsigtighed og ansvarlighed bidrager til at styrke tilliden til Copilot, idet brugerne får klar information om, hvordan deres data håndteres, og sikrer, at alle lovkrav overholdes. Organisationer kan derfor med tillid anvende AI-drevne værktøjer som Copilot, velvidende at de højeste standarder for privatlivets fred og sikkerhed opretholdes.

Microsoft Copilot

For at sikre en sikker implementering af AI, er det essentielt at forberede og udruste din organisation korrekt. Lad os tage et eksempel med Jeff og hans team, som gennemførte en sikker og effektiv implementering af Microsoft Copilot (selvom Jeff ikke fangede den i starten)

De muligheder, som Microsoft Copilot tilbyder, er grænseløse – men kun hvis du er ordentligt forberedt. At besvare spørgsmål som de følgende er kritisk for en succesfuld implementering. Tag et kig på, hvordan Jeff og hans team håndterede det.

Ved at adressere disse spørgsmål kan du sikre, at din organisation ikke kun er klar til at implementere AI, men også er i stand til at gøre det på en måde, der respekterer privatlivets fred og sikkerhed. Jeff og hans teams erfaringer kan tjene som en værdifuld lektie i, hvordan man navigerer i AI-implementeringens kompleksitet med succes.

  • Datakilde Tilslutning: Er Copilot korrekt integreret med de relevante datakilder?
  • Dataadgangsbeskyttelse: Er der indført foranstaltninger for at forhindre Copilot i at tilgå følsomme data?
  • Brugeradgang: Hvem har tilladelse til at anvende Copilot, og under hvilke betingelser?
  • Trænings- og Supportressourcer: Hvilke ressourcer er til rådighed for at støtte brugerne af Copilot?
  • Sikkerhedsforanstaltninger: Hvilke sikkerhedstiltag er implementeret for at beskytte de data, Copilot behandler?
  • Lovmæssig Overholdelse: Hvordan sikrer Copilot overholdelse af brancherelevante lovgivningskrav?
  • Risikovurdering: Hvilke potentielle risici er forbundet med implementeringen af Copilot, og hvordan kan disse risici minimeres?

Kom i kontakt med os!

Ring til os direkte på vores telefonnummer +45 4331 4000, send os en e-mail sales.dk@netnordic.com, eller udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt! Tak!

Contact by mail