Contact by mail

Simplificer Enterprise Datacentre

Nutanix Enterprise Cloud Platform bringer cloud-lignende operationel simplificering til enterprise datacentre.

Hvorfor Enterprise Cloud Platform?

Styrk dine enterprise applikationer og tjenester. Bevar den rette infrastruktur og lad den fungere på baggrund af applikationers behov og ændringer.

Nutanix Cloud Platform bringer cloud-lignende operationel simplificering til enterprise datacentre. Hvis enterprise datacenteret fungerer og opererer som en offentlig cloud, så vil applikationskrav føre til ”privat cloud” vs. ”public cloud” (aka ”buy vs. rent”) beslutninger fremfor leverandørdrevne krav, som er indført hos enterprise IT-brugere.

At indfri dette handlede ikke om at sammensætte flere forskellige desperate løsninger og få dem til at fungere. Det handlede om at bevare, hvordan infrastrukturen bør se ud og få det til at fungere baseret på applikationers behov og ændringer. Det første step var at konvergere IT-anvendelse og storage, hvilket Nutanix opnåede for over fem år siden (ofte kaldet hyper-convergence). Det næste step var at nyfortolke på virtualisering og administrering af datacentre samt fortsætte arbejdet mod at simplificere hele datafladen og kontrolfladen.

Enterprise Cloud