Contact by mail

Netværkssikkerhed

Nye internettrusler kan skade alle områder af jeres forretning, uanset om det hidrører fra mobilitet
og BYOD eller nye innovationer i jeres internetdatacenter.

Sikre din virksomhed med
god netværkssikkerhed

Angreb på netværk er et stadigt større problem og kan skabe uoverskuelige problemer for jeres forretning.

IT-administratorer kan ikke forvente at opretholde et sikkert og uberørt netværk, hvis der kun planlægges med enkelte former for angreb.

Der må etableres sikkerhedsstrategier for alle former for angreb, hvis man vil undgå, at netværket udgør en risiko for virksomhedens omdømme, produktivitet og omsætning.

  • Teknologi fra markedsførende partnere
  • Innovative løsninger uden kompromisser
  • Sikkerhedsløsninger som håndterer virksomhedens vækst og
    ændringer i markedet

Microsoft-Power-platform

Vær åben for innovation mens du sikrer dit netværk

De mange nye områder inden for netværkssikkerhed afføder ligeledes krav om løsninger i mange lag. Gennem beskyttelse mod både aktive og passive trusler – udefra og indefra – kan NetNordic hjælpe jer med at undgår angreb på alle niveauer. Vi kan også tilbyde en Unified Threat Manament løsning, som hjælper jer med at definere den ICT-strategi, der skal til for at imødekomme jeres behov for sikkerhed.

NetNordics sikkerhedstiltag både beskytter og hjælper jer med at identificere dagens myriade af nye sikkerhedstrusler: Malware, orme, vira, spyware, phishing e-mail, DDoS mv. I får indblik i trafikken, mulighed for at identificere afvigelser og afsløre angreb, som risikerer at lægge beslag på jeres netværksressourcer.