Contact by mail

Data Protection Officer

Sørg for, at din organisation har et godt databeskyttelsesniveau ved at outsource dine data til en databeskyttelsesansvarlig (DPO) eller vedligehold dit eget personales niveau af databeskyttelse gennem vores ekspertuddannelse.

Den databeskyttelsesansvarlige opretholder niveauet for databeskyttelse

Databeskyttelsesansvarlige har eksisteret tidligere, men de nye EU GDPR-anbefalinger siger, at organisationer nu også skal udpege en specifik databeskyttelsesansvarlig i organisationen. Selvom en dataansvarlig altid er ansvarlig for personoplysningerne, kan databeskyttelsesrådgiveren være en uvurderlig hjælp til at opretholde det høje niveau af databeskyttelse og identificere mulige ekstraordinære situationer i organisationen.

Den databeskyttelsesansvarliges opgaver omfatter at yde ekspertbistand til både organisationens personale og organisationens ledelse i spørgsmål relateret til databeskyttelse. Den databeskyttelsesansvarlige kan sikre overholdelse af alle GDPR-krav. Det påhviler også den databeskyttelsesansvarlige at fungere som ét kontaktpunkt for myndigheder og registrerede i forhold til behandling af personoplysninger. Af denne grund skal organisationen videregive kontaktoplysningerne på den databeskyttelsesansvarlige.

Vi uddanner DPO’er til blandt andet at møde følgende udfordringer:

  • DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • Informationssikkerhedsdimensioner (tekniske, sociale og organisatoriske)
  • Opbygning af en databeskyttelseskultur – hvordan man laver en permanent politik for sikkerhed
  • Den rigtige reaktion på et sikkerhedsbrud
  • Databeskyttelsesdimensionen af kontrakter

Databeskyttelsesrådgiveren kan outsources!

Afhængigt af organisationens størrelse og omfanget af dens aktivitet behøver den databeskyttelsesansvarlige ikke at være fuldtidsansat eller virksomhedens egen medarbejder. I henhold til GDPR-reglerne kan DPO’en også være en tredjepartsrepræsentant, hvilket betyder, at opgaven ikke kræver at være en person i virksomheden.

En udliciteret databeskyttelsesrådgiver kan være en vigtig ressource for din virksomhed. Den databeskyttelsesansvarlige kan rådføre sig med organisationens ledelse og give et helt nyt perspektiv til at understøtte beslutningstagning. Denne outsourcede professionel kan støtte ledelsen og være involveret i forretningsplanlægning og -implementering, samt støtte marketing- og salgsorganisationer i databeskyttelsesspørgsmål og proaktivt præsentere spørgsmål relateret til det for at holde niveauet af databeskyttelse højt i hele organisationen.

Vi har med succes hjulpet adskillige virksomheder med at forberede sig på EU’s databeskyttelsesforordning i lang tid. Vi kan også tilbyde en ekspert Data Protection Officer til at støtte din virksomhed.

Vores ekspertise til din rådighed

En outsourcet databeskyttelsesrådgiver er en kyndig ressource til at konsultere din ledelses beslutninger. Det er muligt for din virksomheds personale at blive uddannet af eksperter på området og gøre databeskyttelse til en konkurrencefordel for din virksomhed.

Vi har kontakter og processer klar til at blive brugt

NetNordics Data Protection Officer har færdige processer samt kontakter for at sikre systematisk drift i krisesituationer samt forberedte og gennemprøvede værktøjer til at udvikle og vedligeholde databeskyttelse.

Hvis din virksomheds Data Protection Officer (DPO) har brug for mere support, færdigheder, opdatering eller faktuel information om GDPR-reglerne, er du velkommen til at kontakte os!